Skip to content

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Uprzejmie informuję, że:

  1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Piotr Tyczyński reprezentujący firmę Piotr Tyczyński „FANTOM”, adres: Żonkilowa 26 60-175 Poznań, NIP: 779-220-54-18, nr tel.: 503 503 492, adres mailowy: piotr.tyczynski@gmail.com.
  2. Celem zbierania danych jest skuteczne dostarczenie informacji związanych z zapytaniem ofertowym, obsługa formalności związanych z realizacją usługi, oraz realizacja celów marketingowych. Przetwarzane dane osobowe, niezbędne do wykonania usługi, wystawienia faktury i celów księgowych to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej wymienionych celów.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane mogą być profilowane przez Administratora wyłącznie w celach statystycznych czy rozwojowych lub wyłącznie na wewnętrzne potrzeby i nie wiąże się to z żadnym procesem decyzyjnym względem osoby, której dane są profilowane.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi, a po tym okresie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym ustawy podatkowe, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  9. Kontaktowanie się bezpośrednio przez adres mailowy lub telefon jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi informacjami i akceptacją polityki prywatności.